Կապ

Request a Call Back

Want to work with us? Let’s make something great together.

Ինտերիեր դիզայն

Կապ

Request a Call Back

Want to work with us? Let’s make something great together.

1. Դիտարկվող տարածքի հետազոտում, պատվիրատույի հետ քննարկում՝ նախասիրությունները հստակ պատկերցնելու և տեխ. առաջադրանք կազմելու նպատակով:
2. Քննարկումների, կազմած տեխ. առաջադրանքի, մասնագիտական փորձի և գիտելիքների հիման վրա՝ moodboard և նախնական էսքիզային առաջարկի ներկայացում:
3. Վերջնական մշակումներ՝ պատվիրատույի և դիզայներական թիմի հետ համատեղ քննարկումների միջոցով: Արդյունքում կազմվում է պրոեկտի ավարտուն տեսքը, որից հետո պատրաստի նախագիծը ներկայացվում է ներքին հարդարման և կահույքի բաժիններին:
4. Պրոեկտի ընթացքում մեր թիմը շարունակում է իր բարեխիղճ մոտեցումը ի շահ հաճախորդի և հեղինակային վերահսկողությամբ օգնում է պատվիրատույին իրականացնել բարձրակարգ և ճշգրիտ ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ խուսափելով շինարարական բացթողումներից ու սխալներից: